Aleksandrowski
Budżet Obywatelski
2018

Aleksandrowski
Budżet Obywatelski
2018

Etap głosowania zakończył się.

Zobacz zwycięskie projekty

  • Kampania

  • Zgłaszanie projektów

  • Weryfikacja

  • Głosowanie

  • Ogłoszenie wyników

Najważniejsze informacje o Budżecie Obywatelskim

Czym jest Aleksandrowski Budżet Obywatelski? 

To wydzielona część budżetu Aleksandrowa Łódzkiego, o której przeznaczeniu mogą decydować wszyscy mieszkańcy miasta. 

Co daje udział w Aleksandrowskim Budżecie Obywatelskim? 

Każdy obywatel miasta ma szansę zdecydować, na co zostaną wydane publiczne pieniądze. Jest to realna szansa, aby poprawić swoje najbliższe otoczenie. 

Kto może wziąć udział?

Aleksandrowskim Budżecie Obywatelskim może wziąć udział każda osoba zameldowana na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. Jeżeli chcesz się włączyć w decydowanie o części budżetu miasta, to na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje na ten temat!  

Jak włączyć się w Aleksandrowski Budżet Obywatelski? 

Możesz zgłaszać własne pomysły do listy projektów albo tylko wskazać w głosowaniu najlepsze, według Ciebie, projekty. Zobacz aktualną listę projektów.