Aleksandrowski
Budżet Obywatelski
2018

Aleksandrowski
Budżet Obywatelski
2018

Dziękujemy za zgłoszenia
projektów zadań!

Głosowanie rozpocznie się
29 kwietnia

  • Kampania

  • Zgłaszanie projektów

  • Weryfikacja

  • Głosowanie

  • Ogłoszenie wyników

Najważniejsze informacje o Budżecie Obywatelskim

Czym jest Aleksandrowski Budżet Obywatelski? 

To wydzielona część budżetu Aleksandrowa Łódzkiego, o której przeznaczeniu mogą decydować wszyscy mieszkańcy miasta. 

Co daje udział w Aleksandrowskim Budżecie Obywatelskim? 

Każdy obywatel miasta ma szansę zdecydować, na co zostaną wydane publiczne pieniądze. Jest to realna szansa, aby poprawić swoje najbliższe otoczenie. 

Kto może wziąć udział?

Aleksandrowskim Budżecie Obywatelskim może wziąć udział każda osoba zameldowana na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. Jeżeli chcesz się włączyć w decydowanie o części budżetu miasta, to na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje na ten temat!  

Jak włączyć się w Aleksandrowski Budżet Obywatelski? 

Możesz zgłaszać własne pomysły do listy projektów albo tylko wskazać w głosowaniu najlepsze, według Ciebie, projekty. Zobacz aktualną listę projektów. 

Zakończył się pierwszy etap Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Zgłoszonych zostało blisko sto projektów. Te duże — inwestycyjne i te mniejsze — „miękkie” rozkładają się mniej więcej po połowie. Od dziś — przez najbliższe dziesięć dni — trwać będzie ich weryfikacja. Komisja sprawdzi projekty pod względem formalnym i merytorycznym, np. czy projekt został zgłoszony do odpowiedniej kategorii, czy zostały dołączone niezbędne załączniki a przede wszystkim — czy zgłaszający jest zameldowany na terenie gminy.

Wnioski, które przejdą pozytywną weryfikację komisji, zostaną poddane pod głosowanie w dniach 29 kwietnia — 8 maja 2018 r. Dzień później ogłosimy wyniki i poznamy zadania, które zostaną zrealizowane w ramach tegorocznego Aleksandrowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Do realizacji przejdą te projekty, które w głosowaniu uzyskają największą liczbę głosów a ich łączna wartość zamknie się w kwocie miliona złotych.  Możliwości i kombinacji jest wiele. Wszystko zależy teraz od promocji poszczególnych projektów zadań i oczywiście od liczby oraz rozkładu głosów.